Moterų savipagalbos dialoginių grupių metodas

Moterų savipagalbos dialoginės grupės metodas - vienas iš sudėtinių socialinio mobilumo skatinimo modelio dalių, atliekantis labai svarbų vaidmenį užtikrinant socialinę moterų integraciją. Socialinė integracija yra:

Šis metodas skatina bei motyvuoja socialinėje atskirtyje esančias moteris integruotis į darbo rinką bei visuomenę.

Projekto metu taikomas Moterų savipagalbos dialoginės grupės metodas padės socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančioms moterims tobulinti savo asmenybę bei motyvuos jas re-integruotis į darbo rinką bei visuomeninį gyvenimą. [...]

Moterų savipagalbos dialoginės grupės metodo kilmė

Savipagalbos dialoginės grupės – tai yra savipagalbos iniciatyvos neformalaus suaugusiųjų švietimo metodas, užtikrinantis aktyvias grupės dalyvių diskusijas joms aktualiomis problemomis, kurios iškyla re-integruojantis į darbo rinką bei visuomenę.

Pavadinimas „savipagalbos dialoginė grupė“ susideda iš trijų raktinių žodžių (kadangi projekto tikslinė grupė pagal lytį yra moterys, tai prie šio metodo pavadinimo pridedamas žodelis „moterų“). Toliau bus nagrinėjama žodžių „savipagalba“, „savipagalbos grupė“, „dialogas“, „grupė“ „dialoginė grupė“, „dialoginis mokymasis“ reikšmės.

Taigi, savigalbos idėja grindžiama teiginiu, kad visi žmonės turi vidinių išteklių, kuriuos galima sužadinti ir sutelkti, kai iškyla rimta problema. Savigalba – tai gebėjimas rasti savyje ir panaudoti šiuos išteklius bei laipsniškai keisti savo gyvenimą. Užsiimdami savigalba stengiamės pasinaudoti tuo, ką išgyvename, išdrįstame akis į akį susidurti su savo pačių skausmu ir naujai suvokiame atsakomybę už savo jausmus. Tokio proceso metu susigrąžiname savąjį „aš“ ir pradedame naudotis vidiniais ištekliais.

Savipagalbos grupės – įvairių problemų sprendimo būdas, pagrįstas asmeninės patirties dalijimusi. Dažnai atsiduriame situacijoje, kurioje jaučiamės vieniši ir nesaugūs. Tai gali būti šeimos nario netektis, darbo praradimas ir t.t. Kartais mes prarandame viltį ir jaučiamės vieniši, atstumti ar nesuprasti. Atsiradus problemai norisi rasti žmogų, kuris buvo arba šiuo metu yra panašioje situacijoje. Mes galėtumėme pasidalyti savo patirtimi, užjausti vienas kitą ir tokiu būdu sumažinti neigiamas emocijas. Suprasdami vienas kito problemas savipagalbos grupės nariai gali dalytis žiniomis, asmenine patirtimi ir jausmais apie esamą ar gyvenime buvusią sunkią situaciją. Taip jie gali padėti vienas kitam suprasti savo galimybes, išspręsti iškilusias problemas arba pakeisti dabartinę situaciją.

Savipagalbos grupės nariai yra tie žmonės, kurie nori padėti ne tik sau, bet ir kitiems, patyrusiems panašių sunkumų. Savipagalbos grupių nariai patys rengia grupės susitikimus. Tik veikiant kartu yra įmanoma pasiekti tai, kas dirbant atskirai atrodo neįveikiama. [...]