Mokymo programų, užtikrinančių kompetencijų ugdymą socialinio mobilumo skatinimui, sąvadas

Socialinių inovacijų fondo bei kitų partnerių patirtis rodo, kad viena iš pagrindinių kliūčių moterims re-integruojantis į darbo rinką yra kompetencijų stoka. Tam, kad pilotiniai centrai galėtų pasiūlyti savo tikslinei grupei kompetencijų ugdymo mokymus, projekto metu buvo parengtas mokymo programų, užtikrinančių pagrindinių kompetencijų ugdymą socialinio mobilumo skatinimui, sąvadas.

Sąvadą sudaro šešios mokymo programos, turinčios vienodą trukmę – 30 val., nes kaip patvirtino partnerių patirtis, tokios trukmės kursai yra optimaliausi.

Į mokymo programas įtraukiamas bendrųjų kompetencijų ugdymas (pagrindinės mokymosi visą gyvenimą kompetencijos yra išskirtos ES rekomendacijose - Recommendations of the European Parliament and of the council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning; 2006/962/EC) bei specialiųjų žinių kompetencijų ugdymas.

Mokymo programos buvo sudaromos tokiu pagrindu, kad padėtų užtikrinti asmenybės vystymąsi, aktyvų pilietiškumą, socialinę sanglaudą bei konkurencingumą darbo rinkoje.

Projekto metu buvo parengtos šios šešios mokymo programos (trys bendrųjų kompetencijų ugdymo ir trys specialiųjų žinių ugdymo):

Specialiųjų žinių įgijimui siūlomos tokios mokymo programos: