Vaidmens modelio metodas

Vaidmens modelio metodas – vienas iš sudėtinių socialinio mobilumo skatinimo modelio dalių ir atliekantis labai svarbų vaidmenį užtikrinant socialinę moterų integraciją. Šis metodas skatina bei motyvuoja socialinėje atskirtyje esančias moteris integruotis į darbo rinką bei visuomenę.

Projekto metu taikomas vaidmens modelio metodas padės socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančioms moterims tobulinti savo asmenybę bei motyvuos jas re-integruotis į darbo rinką bei visuomeninį gyvenimą.

[...]

Vaidmens modelio metodas susideda iš:

Teisingo modelio pasirinkimas yra esminis dalykas, darantis įtaką mūsų elgesiui bei padedantis tapti tuo, kuo norime būti, todėl vaidmens modeliu pasirenkamas tas žmogus, į kurį siekiama būti panašiu. Tai turi būti žmogus, kuris pasitiki savimi ir savo sugebėjimais, suvokia pats save. Jis turi nebijoti būti unikaliu, netgi jei tai sukeltų kitų pajuoką. Savo pavyzdžiu jis turi padėti kitiems jaustis gerai išliekant savimi ir negali lyginti kitų su savimi. Vaidmens modelio žmogus turi gyventi tokį gyvenimą, kokio siekia moterys, kurioms bus skiriama to žmogaus gyvenimo istorija (pvz., jei moteris nori tapti verslininke, pasirinktas vaidmens modelis turėtų būti sėkmingai savo verslą vystanti verslininkė, ir t.t.)

Pasirenkant vaidmens modelį labai svarbu, kad tas asmuo mokėtų maloniai bendrauti su kitais žmonėmis, būtų komunikabilus.

Pasirinkus vaidmens modelį, parengiamas klausimynas, skirtas išsamiai išanalizuoti pasirinkto vaidmens modelio gyvenimo sėkmės istoriją. Vaidmens modeliui užduodami klausimai turi paskatinti atsakymus, kurie motyvuotų pasirinktos tikslinės grupės atstovus aktyviau integruotis į visuomeninį gyvenimą bei darbo rinką.

Vaidmens modeliui užduodami klausimai turi iššaukti atsakymus, kurie skatintų tikslines grupes:

Vaidmens modelio metodas susideda iš modelio atrankos kriterijų nustatymo, scenarijaus sukūrimo ir metodikos kaip panaudoti sukurtą video filmą mokymo tikslams. Kuriant scenarijų buvo sukurtas klausimynas, padedantis išsamiai išanalizuoti išrinkto modelio gyvenimo sėkmės istoriją. [...]