Socialinės grupinės mentorystės metodas

Equal projekto „Ištiesk ranką“, kuriame SIF buvo partneris, metu buvo sukurtas socialinės mentorystės įsidarbinimo srityje metodas, užtikrinantis naujo pobūdžio socialinę pagalbą bedarbėms moterims. Mentorystės idėja čia buvo atskleista naujame kontekste, kuomet mentorėmis buvo kviečiamos būti buvusios bedarbės moterys, kurios sėkmingą savo karjeros patirtį galėjo perduoti dabartinėms bedarbėms. Šis metodas yra taikomas poroms, kai viena mentorė dirba su viena ugdytine. Šiuo metu Suomijoje verslo srityje sėkmingai taikoma grupinė mentorystė, kuomet vienas mentorius susitinka su keliais (trimis-keturiais) ugdytiniais. Šis metodas dar labiau pasiteisino, nes iš karto ugdytiniai gali pasisemti patirties vieni iš kitų, o taip pat mentorius, sutaupydamas laiko, iš karto gali atsakyti į daugiau bendrų klausimų. Adaptuojant grupinės mentorystės modelį, taikomą verslo srityje, sukuriamas socialinės grupinės mentorystės metodas, aprašant mentorių ir ugdytinių atrankos procesą, jų mokymus, grupių formavimą ir mentoriaus joms paskyrimą, sutarties sudarymą, susitikimų organizavimo metodiką ir baigiamojo renginio organizavimą.

Mentorių ir ugdytinių susitikimai organizuojami vieną kartą per mėnesį, viso 12mėn., kurių pagrindinis tikslas – ugdytinių įdarbinimo skatinimas. Socialinės grupinės mentorystės proceso metu mentorės padeda ugdytinėms atlikti aktyvią darbo paiešką, sudarinėti savo darbo paieškos planus, analizuoja ugdytinių įdarbinimo sėkmės ar nesėkmės priežastis.

[...] Socialinės grupinės mentorystės privalumai (lyginant su socialine mentoryste porose)

[...]Grupių susitikimus rekomenduojama organizuoti 12 mėnesių, vieną kartą per mėnesį. Šių susitikimų metu galutinai apibrėžiami atskirų ugdytinių ir bendri grupės tikslai, sukuriami planai kaip šie tikslai turėtų būti siekiami.

Gali būti organizuojami dviejų rūšių susitikimai:

Ugdytinėms pageidaujant, po kiekvieno grupės susitikimo galima papildomai organizuoti individualų susitikimą; individualūs susitikimai gali būti organizuojami tą pačią dieną prieš ar po grupės susitikimo rotacijos būdu su kiekviena iš ugdytinių pagal iš anksto sutartą planą. [...]