Savanoriško darbo klubų metodas

Ilgesnį laiką nedirbusioms moterims labai svarbu ne tik įgyti reikiamų kompetencijų, bet ir darbinių įgūdžių ir mokėti dirbti komandoje, bendrauti kolektyve bei su klientais. Savanoriško darbo klubo idėjos išbandymas buvo atliktas Socialinių inovacijų fonde 1997-1999 m. pagal PHARE LIEN programą „Moterų bendruomeninis ir mokymo centras“, kuomet darbo klubai buvo organizuojami Socialinių inovacijų fondo patalpose.

Nors statistika teigia, kad Lietuvoje bedarbių tarpe yra maždaug vienodai vyrų ir moterų, tačiau tiek visame pasaulyje, tiek Lietuvoje moterims nedarbo bei įsidarbinimo problemas spręsti yra sunkiau, jų darbo kaita yra didesnė. Darbo pertraukos dėl vaikų auginimo neigiamos įtakos turi jų karjerai, maži vaikai tampa įsidarbinimo kliūtimi ne vienai jaunai mamai. Moterys, ilgesnį laiką skyrusios vaikų priežiūrai, praradusios darbinius įgūdžius, sunkiau įsidarbina ir papildo ilgalaikių bedarbių gretas.

Subjektyvūs veiksniai priklauso nuo pačių moterų. Tai būtų jų išsimokslinimo spragos, nepakankamas informuotumas ar pasiruošimas darbo paieškai. Ilgėjant darbo paieškos trukmei sukeliamos neigiamos nedarbo pasekmės moters dvasinei bei fizinei savijautai, palaipsniui mažėja moterų reikalavimai ieškomo darbo atžvilgiu. Galiausiai jos sutinka dirbti žemesnio išsilavinimo ar kvalifikacijos reikalaujantį darbą, nes nemato kitos išeities.

Kaip žmogus sugebės įveikti nedarbo neigiamą poveikį, iš dalies priklauso nuo jo asmeninių savybių. Tačiau labai didelę reikšmę individo darbo sėkmei bei savijautai gali turėti socialinės aplinkos parama, tiksliau, sėkmingas savitarpio pagalbos grupių taikymas norintiems dirbti žmonėms. Didėjant moterų nedarbui, išauga socialinių institucijų reikšmė, padidėja seminarų, ruošiančių moteris efektyviai darbo paieškai ir socialinei integracijai į visuomenę, svarba.

Didžiulis dėmesys turėtų būti skiriamas moterų galimybių darbo rinkoje pagerinimui. Socialinių inovacijų fondas, nevyriausybinė organizacija dirbanti Kauno mieste, jau nuo 1994 metų padeda bedarbėms moterims įsilieti į darbo rinką: organizuoja mokymo kursus, konsultuoja darbo paieškos klausimais. Čia veikia moterų savitarpio pagalbos grupės, bedarbės moterys bendrai studijuoja „Moterų socialinio mobilumo programą“, dalyvauja darbo klubo veikloje, kuriame įgyja praktinių žinių ir įgūdžių. Veikla dažniausiai apvainikuojama sėkme. Pačios aktyviausios moterys darbą susiranda gana greitai (aktyvi darbo paieška trunka nuo keleto mėnesių iki metų). Praktika rodo, kad ne mažiau 40 procentų savitarpio pagalbos grupių dalyvių susiranda darbą. [...]

Kas yra savanoris?

Savanoris – bet koks žmogus, skiriantis savo laiką, žinias, patirtį, energiją darbui organizacijoje ir neimantis piniginio atlygio. Savanoriškas darbas gali būti pagalba vienos dienos renginyje ir skiriant keletą valandų savo laisvalaikio kas savaitę ar net kasdien. Tai priklauso nuo žmogaus norų.

Kas gali tapti savanoriu?

Savanoriu gali būti bet kuris subrendęs ir sąmoningas žmogus, atsakingas ir galintis skirti šiek tiek savo laiko bei sugebėjimų užduočiai atlikti. Daugelis potencialių savanorių nežino, ar jie yra atviri, pakantūs, mokantys dirbti komandoje. Pats geriausias būdas sužinoti – tai išbandyti save darbuojantis savanoriškai.

Kodėl žmonės dirba savanorišką darbą?

Yra daug priežasčių kodėl žmonės dirba savanorių darbą. Kai kurie tai daro, nes tiki organizacijos tikslais ir yra įsitikinę, kad gali vienaip ar kitaip prisidėti sprendžiant įvairias problemas. Kai kurie savanoriauja, nes žino, kad įgyta nauja patirtis ir įgūdžiai padės jiems tobulėti ir suteiks galimybę greičiau daryti karjerą, susirasti geriau mokamą darbą. Kiti savanoriai dirba, nes nori aktyviai įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, padėti žmonėms. Dar kiti savanoriauja, norėdami susirasti naujų pažįstamų, draugų ar tiesiog būti reikalingi kitiems. [...]