Nuorodos

Socialinių inovacijų fondas
www.lpf.lt

Lietuvos darbo birža
www.ldb.lt

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
www.lygybe.lt

Nevyriausybinių organizacijų koalicija moterų teisėms ginti
www.moterukoalicija.webinfo.lt

Suaugusiųjų švietimo organizacijų, dirbančių moterų užimtumo srityje, europinis tinklas (anglų kalba)
www.women-employment.lt