Santrauka

Projektu siekiama spręsti vyresnio amžiaus moterų, moterų, po ilgesnės pertraukos grįžtančių į darbo rinką bei vienišų motinų re-integracijos į darbo rinką ir visuomenę problemas, nes:

Pasirinktose probleminėse teritorijose (Jurbarke, Alytuje, Marijampolėje, Utenoje ir Tauragėje), kuriose veikia projekto pilotiniai centrai, šios problemos yra ryškesnės už Lietuvos vidurkį.

ES fondų parama šiam projektui leis sustiprinti moterų NVO pajėgumus atlikti moterų žmogaus teisių užtikrinimo darbo rinkoje funkciją, nes be šios paramos 6 pilotiniai centrai neturėtų finansinių pajėgumų bei kompetencijų padėti 180 socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių moterų reintegracijai į darbo rinką ir visuomenę.

Projekto metu yra kuriamas Moterų socialinio mobilumo skatinimo modelis (MSMS modelis), kurio pagalba bus keliama moterų, priklausančių tikslinei grupei, motyvacija siekti darbo, atitinkančio įgytas kompetencijas bei jų lūkesčius, ir bus padedama joms tapti visaverčiais visuomenės piliečiais. Į MSMS modelio įgyvendinimą bus įtrauktos darbo ir šeimos suderinamumo priemonės. Projektu siekiama, kad ne mažiau kaip 35% tikslinės grupės dalyvių įsidarbintų arba tęstų mokslą.

Taip pat bus sustiprinti moterų centrų gebėjimai efektyviai įgyvendinti MSMS modelį. Tam pasitarnaus ir 18 savanorių, kurie bus apmokyti darbui su MSMS modeliu Lietuvoje ir užsienyje, įtraukimas į pilotinių centrų darbą.